Shah Rukh Khan & Katrina Kaif Speak with Vir Sanghvi from Hindustan Times on FORA.tv